ชุดกรองลม FRL

ตัวควบคุมแรงดันลม (Pressure Regulator)
 
ตัว Lubricator จะเริ่มต้นทำงานก็ต่อเมื่อมีอัตราการไหลผ่านของอากาศพอเพียง ถ้าปริมาณอากาศไหลผ่านน้อยจะทำให้ความเร็วบริเวณของแคบต่ำ จึงไม่ทำให้เกิดแรงดันแตกต่างเพียงพอ ทำให้ไม่เกิดการพลักดันน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปยังหัวฉีดได้

 • Nitrogen Tyre Inflator.jpg
  Nitrogen & Automatic Tire Inflator บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดจำหน่ายเครื่องเติมลมอัตโนมัติมีแบบลมธรรมดาและลมไนโตรเจน Nitrogen Tire Inflatorซึ่งสามารถเติมลมยางกับ...

 • Tyre Inflator.jpg
  เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ รุ่น E-012-OD กับ รุ่น E-012-OD-WP แตกต่างกันอย่างไรอย่างแรกต้องขออธิบายก่อนว่า OD และ WP คืออะไร OD ผู้ผลิตต้องการสื่อว่ารุ่นน...

 • Air Compressor ,ปั๊มลม ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Air Compressor” ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้องก...

 • ในปัจจุบันนี้ความหมายของคำว่า“PNEUMATIC”ที่เราส่วนมากเข้าใจกันก็คือการนำเอาอากาศอัด มาเป็นวัสดุใช้งานในงานทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการขับเคลื่อน หรือควบคุมเครื่องจักรแ...

 • PSA Nitrogen Generator.jpg
  Nitrogen Generator : เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับงานอุตสาหกรรม ราคาถูก สะดวก ไม่ติดสัญญาการซื้อขายไนโตรเจน และปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโต...
Visitors: 49,007