วิธีการเลือกปั๊มลม

วิธีการเลือกปั้มลม

การเลือกปั๊มลม Air Compressor

  1. ต้องเลือกดูงานที่จะใช้
  2. ต้องการปั๊มที่แรงดัน Pressure มากน้อยขนาดไหน
  3. ปริมาณลม Flow ที่ต้องการ ความต่อเนื่องของงาน หรือปริมาณการจ่ายลม    

ข้อควรคำนึงการเลือกปั๊มลม

  • ลมที่ใช้ต้องการความสะอาดระดับไหน ต้องติดฟิลเตอร์เพื่อกรองสิ่งสกปรกออก  
  • ต้องกรองกลิ่นด้วยหรือไม่
  • ต้องกรองละอองน้ำออกด้วยหรือไม่
  • ขนาดของถังบรรจุลม ถ้าขนาดถังบรรจุลมที่ใหญ่ ก็สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ปั๊มลมก็จะไม่ต้องทำงานหนัก คือปั้มลมทำงานบ่อย เมื่อความดันหรือปริมาณลมลดต่ำลง 

ข้อเปรียบเทียบ ปั๊มลมสายพาน กับ ปั๊มลมโรตารี่ (Rotary)

ปั๊มลมสายพานจะเสียงเบากว่าปั๊มลม โรตารี่ (Rotary) หากต้องการลมที่มีความสะอาด ใช้ปั๊มลมแบบ ไดอะเฟรม เพราะลมจะไม่ได้สัมผัสกับโลหะเลย แต่ให้แรงลมน้อยใช้กับอุดสาหกรรมเคมี อาจมีอาการลมขาดช่วงบ้าง ส่วนปั๊มลมแบบสกรู จะพบเห็นตามโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ให้แรงลมต่อเนื่องและมีความดันตามขนาดของปั๊มลม

Visitors: 46,706